Skipp navigasjon

Line Bakken

Line Bakken er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og Humboldt Universität zu Berlin. Hun har bakgrunn fra Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og annen konsulentvirksomhet. Line har lang erfaring med samfunnsøkonomiske analyser blant annet gjennom flere oppdrag innenfor blant annet kvalitetssikringsregimet (KS1 og KS2) av store offentlige investeringer. Line har gjennomført mange ulike typer analyser: evalueringer, kartlegginger og samfunnsøkonomiske analyser av investeringer, lovforslag og virkemiddelbruk. I Oslo Economics har Line jobbet med analyser innenfor en rekke sektorer og områder. Fra Jernbanedirektoratet har Line betydelig erfaring med arbeid og økonomiske analyser knyttet til konkurranseutsetting av persontransport med tog.

Relevante artikler