Skipp navigasjon

Knut Erik Walter

Knut Erik Walter er sivilingeniør fra NTH (NTNU) og har lang erfaring fra Telenor både som faglig ekspert og leder innen forskning, operative enheter og sentrale konsernenheter. Hans primære fagområde er mobilkommunikasjon. Knut Erik har jobbet mye med teknologistrategi, først for mobilnettene i Norge, senere for å samordne og koordinere systemene i alle Telenors markeder i Europa og Asia. Han har utarbeidet en lang rekke rapporter og anbefalinger. Knut Erik er god til å forklare komplekse sammenhenger både skriftlig og muntlig. Han jobber godt i team og har erfaring fra internasjonalt komitearbeid for å fastsette tekniske standarder. Han har også deltatt i en rekke tekniske forhandlinger i ulike anskaffelsesprosjekter. Knut Erik har sammen med kollegaer i Oslo Economics bistått DSB med konseptvalgutredningen (KVU) for neste generasjon Nødnett.

Relevante artikler