Skipp navigasjon

Karl Edvard Johannson

Karl Edvard Johannson er en samfunnsøkonom med en mastergrad (MSc) i anvendt økonomi fra BI. Hans studiebakgrunn inkluderer også en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra NHH samt internasjonale erfaringer fra University of Southampton og Universidade Católica Portuguesa. I masteroppgaven studerte han hvordan regional næringsstruktur påvirker politiske interesser i Stortinget ved hjelp av maskinlæringsprogrammer på Stortingstaler. Studiene hans har gitt han et godt grunnlag i anvendelse av økonomisk teori, og gjennom arbeidet med masteroppgaven har han opparbeidet erfaring med behandling og analyse av store datasett.

Relevante artikler