Skipp navigasjon

Ingrid Bjartveit Krüger

Ingrid Bjartveit Krüger har en doktorgrad fra 2013 i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Ingrids avhandling beskrev den politiske økonomien i ressursrike land, basert på økonometriske analyser med paneldata. Ingrid har i de åtte årene etter doktorgraden, fra 2013 til 2021, jobbet innen kompetansefeltet, først i Kunnskapsdepartementet (2013–16), deretter i sekretariatet til det regjeringsoppnevnte Kompetansebehovsutvalget (2017–20) og så i analyseseksjonen til Kompetanse Norge (2020–21). Blant temaene Ingrid har fordypet seg i, er betydningen av den teknologiske utviklingen for fremtidige kompetansebehov, digitalisering og sosial ulikhet blant unge som skal ta et utdanningsvalg. Mange av prosjektene Ingrid jobber med i Oslo Economics er relatert til kompetanse, utdanning og arbeid. 

Relevante artikler