Skipp navigasjon

Halvard Sandvik Jansen

Halvard Sandvik Jansen har doktorgrad (PhD) i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Halvard har forsket på sammenhengen mellom helse og utenforskap i norsk skole og arbeidsmarked, og er spesialisert innen kvantitative effektanalyser. Hans artikler dekker flere temaer av stor politisk interesse, der frafall i videregående opplæring og effektene av konkurranseutsetting av norsk bussnæring er særlig fremtredende. I Oslo Economics har Halvard arbeidet med flere større utredninger innen utdanning, helse og arbeidsmarked, i tillegg til evalueringer av praksis innen offentlig forvaltning. Han har ofte ansvar for analyse, bestilling og behandling av data i prosjekter der det er relevant.

Relevante artikler