Skipp navigasjon

Halvard Sandvik Jansen

Halvard Sandvik Jansen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med spesialisering i økonomisk analyse og på forskningsrettet løp. Han skal disputere for en doktorgrad (PhD) i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen i 2023. I sin forskning har Halvard spesialisert seg i anvendt mikroøkonometri innenfor helse, utdanning og arbeidsmarked. Hans artikler dekker flere temaer av stor politisk interesse, der mental helse i videregående opplæring og effektene av anbudsutsettelse av norsk bussnæring er særlig fremtredende. Gjennom arbeidet har Halvard opparbeidet seg bred kompetanse knyttet til kausal analyse av politiske inngrep og bruk av tilfeldig variasjon i store datasett.

Relevante artikler