Skipp navigasjon

Eyvind Søraa

Eyvind Søraa har master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen arbeidsmarkedsøkonomi, statistikk og økonometri. Eyvind har bred og variert erfaring fra utredning- og analysearbeid. Han er spesialist på samfunnsøkonomisk analyse og utredningsinstruksens trinn relatert til å identifisere og verdsette virkninger av tiltak. Eyvind er kvantitativt orientert og fortrolig med metode for beregning av samfunnsøkonomiske virkninger. Han har erfaring med estimeringsmodeller for kostnader av tiltak, usikkerhet og etterspørselseffekter.
Eyvind har særlig ekspertise på transport og samferdsel. Eyvind har deltatt i og ledet flere analyseprosjekter innen jernbane, ferge og veg, både for person- og godstransport. Eyvind har også erfaring fra kvalitetssikringsprosjekt (KS1) innenfor Finansdepartementets kvalitetssikringsordning.

Relevante artikler