Skipp navigasjon

David Händler Andersen

David Händler Andersen er utdannet samfunnsøkonom (Master i Economics, UiO), med spesialisering innenfor makroøkonomi og pengepolitikk. David er også utdannet jurist (Master i rettsvitenskap, UiO), og har en bachelorgrad i matematikk og økonomi fra UiO. David har lang arbeidserfaring fra Justisdepartementet (JD). I mange år hadde han ansvaret for Norges deltakelse i EUs samarbeid om håndtering av asylsøkere (Dublin-samarbeidet), og annet internasjonalt samarbeid på migrasjonsfeltet. Han har også erfaring fra Sivilavdelingen, som forvalter flere fagområder som er viktig for å ivareta enkeltindividets rettssikkerhet, og kriminalomsorgsfeltet. Mange år i departementsfelleskapet har gitt David meget god erfaring med departementale arbeidsprosesser og solid forståelse for ulike myndigheters roller og ansvar. Han har opparbeidet seg god tverrfaglig kompetanse og evne til å identifisere og vurdere både samfunnsøkonomiske og juridiske problemstillinger. Han har samarbeidet mye med utenlandske myndigheter.

Relevante artikler