Skipp navigasjon

Foreldre ønsker seg tydeligere råd og veiledning om tegnspråkopplæring for barn

13.06.2023 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

På vegne av Tegnspråkutvalget har Oslo Economics utarbeidet en rapport som finner at mange foresatte har opplevd veiledningen fra støtteapparatet som mangelfull, og flere ønsker seg også tydeligere råd og veiledning fra ulike aktører i støtteapparatet. Vår kartlegging avdekker at opplæringssektoren i større grad enn helsesektoren aktivt veileder og rådgir foresatte vedrørende språk og språkvalg. Hva som til slutt blir avgjørende for foresattes valg av språk og språkopplæring varierer på tvers av informantene og respondentene. For mange av de foresatte som ikke har valgt å gi barnet opplæring i tegnspråk, virker manglende tilgang til et tegnspråkmiljø eller manglende/dårlig kvalitet på eksisterende tegnspråktilbud å være avgjørende. Manglende tilgang på informasjon, råd og veiledning kan også for mange ha konsekvenser for språkvalg, i tillegg til råd og veiledning knyttet til utredning, operasjon, tilpasning av cochleaimplantat (CI).

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med professor i tegnspråk og tolking ved institutt for språk og litteratur ved NTNU, Anna-Lena Nilsson. I prosjektet har vi gjennomført en kartlegging av hvordan foreldre til døve og hørselshemmede barn opplever å bli møtt av sentrale aktører i helse- og opplæringssektoren. Oppdraget er gjennomført på vegne av Tegnspråkutvalget – et regjeringsnedsatt utvalg som, med utgangspunkt i formålet med språkloven, har fått i oppdrag å utrede hvordan tilgangen til tegnspråk kan økes i relevante sektorer.

I dag, tirsdag 13. juni klokken 11.30, leverte Tegnspråkutvalget sin NOU til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Omtale av arrangementet kan finnes på Kultur- og likestillingsdepartementets nettside.

Rapporten finner du her.

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler