Skipp navigasjon

Kartlegging av støtteapparatets veiledning av foreldre om døve barns språkutvikling og tilgang til tegnspråk

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-107
  • Tittel: Kartlegging av støtteapparatets veiledning av foreldre om døve barns språkutvikling og tilgang til tegnspråk
  • Oppdragsgiver: Kultur- og likestillingsdepartementet
  • Utgitt: juni 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler