Skipp navigasjon

Forbedringspotensial i behandlingen av kolesterolsenkende legemidler

28.11.2022 - Helse og life science

Tar pasientene medisinene som de får forskrevet, eller kan vi observere manglende etterlevelse i Norge?

Våre medarbeidere Ingrid Engebretsen, Christoffer Bugge, Ivar Sønbø Kristiansen og Henrik Støvring har publisert en artikkel om håndtering og bruk av kolesterolsenkende legemidler i Norge.

Artikkelen viser at det er et forbedringspotensial i håndteringen av kolesterolsenkende medisiner, både fra legenes og pasientenes side. I mange tilfeller forskriver legene de mindre effektive medisinene, og de forskriver for lave doser. Videre finner de at mange pasienter tar lange pauser i behandlingen, og i andre tilfeller stopper den helt.

Artikkelen er skrevet i samarbeid med kardiologene John Munkhaugen (Vestre Viken) og Sigrun Halvorsen (Oslo Universitetssykehus) og Kristina Ødegaard (Novartis). Artikkelen er publisert i det internasjonale tidsskriftet European Heart Journal Open, og ble valgt ut som «Editor’s choice».

Les artikkelen her.

Kontakt
Christoffer Bugge
Christoffer Bugge
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler