Skipp navigasjon

Internasjonale erfaringer med primærhelseteam

26.06.2024 - Helse og life science

Denne uken har Erik Magnus Sæther, Emilie Aandahl, Kine Pedersen og Hanna Isabel Løyland deltatt på en forskningsworkshop om internasjonale erfaringer med primærhelseteam. Workshopen samlet forskere fra Norge, Frankrike, Tyskland og Canada, i tillegg til representanter fra Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Workshopen ble organisert som del av prosjektet der Oslo Economics, Universitetet i Oslo og Nasjonalt senter for distriktsmedisin har evaluert utprøvingen av primærhelseteam i Norge, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler