Skipp navigasjon

Sykehusenes aktivitetsvekst kan ha vært underfinansiert over tid

25.06.2024 - Helse og life science

Erik Magnus Sæther, Anders Modum Bilet, Halvard Sandvik Jansen, Kjartan Sarheim Anthun, Sverre A. C. Kittelsen og Jon Magnussen har skrevet en kronikk i Dagens Medisin om finansiering av sykehus over statsbudsjettet.

Våre undersøkelser indikerer at norske sykehus ikke har blitt fullt ut kompensert for kostnadene ved aktivitetsvekst. Likevel mener vi at å kompensere sykehusene 100 prosent fjerner insentivet til effektivisering.

Les kronikken her

Relevante artikler