Skipp navigasjon

Oslo Economics deltar på internasjonal helseøkonomikongress

07.07.2022 - Helse og life science

Denne uken samles 700 helseøkonomer fra hele verden i Oslo på EuHEA-konferansen for å diskutere finansiering og organisering av helse- og omsorgstjenestene.

Oslo Economics, i samarbeid med Universitetet i Oslo og UiT Nasjonalt senter for distriktsmedisin, arrangerer en sesjon om evaluering av pilotprosjekter i den norske primærhelsetjenesten. Hanna Isabel Løyland og Kine Pedersen presenterer funn fra evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam, og Susanna Sten-Gahmberg presenterer funn fra evaluering av den randomiserte-kontrollerte utprøvingen av digital hjemmeoppfølging. Begge evalueringene gjennomføres på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Les mer om evaluering av primærhelseteam her: Evaluering av primærhelseteam | Oslo Economics

Les mer om evaluering av digital hjemmeoppfølging her: Oslo Economics har evaluert utprøving av digital hjemmeoppfølging | Oslo Economics

Les mer om EuHEA-konferansen her: Welcome – Conference 2022 – EuHEA

Kontakt
Kine Pedersen
Kine Pedersen
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler