Skipp navigasjon

Oslo Economics utreder Runehamar Test Tunnel

01.09.2021 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

På oppdrag for Statens Vegvesen gjennomfører Oslo Economics og Safetec en utredning av Runehamar Test Tunnel. Tunnelen på omtrent 1500 meter har tidligere vært en del av det ordinære veinettet, men ble stengt etter et stort ras i 1989. I dag brukes tunnelen til å styrke nasjonal og internasjonal tunnelsikkerhet, herunder ved at beredskapspersonell øver på ulykkeshendelser i tunnel og ved at tunnelen benyttes som utviklings- og testarena for nye sikkerhetsprodukter. Tunnelens utforming, lokasjon og lengde gjør den særlig relevant for fullskala tester hvor man tenner på alt fra paller til tungbiler, hvor brannen kan ha en styrke opp til 200 MW.

Våre medarbeidere Øystein Tengesdal og Sindre Gripsgård var i Åndalsnes på befaring på testanlegget i forrige uke. Her fikk de møte ildsjeler som hver dag bidrar til å styrke tunnelsikkerheten i landet, de fikk bli kjent med anleggets lange historie, utforske både tunnel og rasområde, i tillegg til å bli kjent med byen Åndalsnes. Prosjektet som nå gjennomføres har til formål å belyse bruker- og samfunnsnytten av Runehamar Test Tunnel, samt muligheter for videre forvaltning og utvikling av tunnelen.

Relevante artikler