Skipp navigasjon

Bjørn Hansen ny assosiert partner i Oslo Economics

10.08.2021 - Sakkyndig bistand

Bjørn Hansen, førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Sørøst-Norge, tiltrer som assosiert partner i Oslo Economics. Bjørn har ekspertise innen industrial organization og økonomisk regulering, og han har særlig kjennskap til telesektoren. Bjørn har tidligere undervist i konkurranseanalyse ved NHH. I løpet av sin forskningskarriere har Bjørn hatt publikasjoner i ledende internasjonale tidsskrifter innen samfunnsøkonomi. I tillegg har Bjørn praktisk næringslivserfaring etter å ha jobbet flere år i et internasjonalt selskap.

Bjørns kompetanse vil bidra til å sikre høy faglig kvalitet i våre utredninger, og vi er glade for å ha Bjørn med på laget.

Relevante artikler