Skipp navigasjon

Oslo Economics har bistått Foodora i Konkurransetilsynets nylig avsluttede etterforskningssak

10.02.2022 - Konkurranse, marked og regulering

Konkurransetilsynet har etterforsket Foodora basert på mistanke om utnyttelse av dominerende stilling.

Konkurransetilsynet avsluttet nylig sin etterforskning av Foodora, etter forpliktelser fra Foodora om ikke å benytte eksklusivitetsklausuler. Konkurransetilsynet mistenkte at Foodora hadde en dominerende markedsposisjon og reiste bekymringer knyttet til bruk av eksklusivitet overfor restauranter. Slik eksklusivitet kan i prinsippet gjøre det vanskeligere for andre aktører å etablere seg i markedet.

Oslo Economics har sammen med Advokatfirmaet Selmer bistått Foodora i forbindelse med Konkurransetilsynets gransking. Ved hjelp av økonomisk teori, omfattende og ny informasjonsinnsamling og innsikt fra Foodora, har vi bidratt med ulike analyser og vurderinger av tilsynets bekymringer.

Vedtaket kan leses her.

Hvis du er interessert i å lære mer om hvordan økonomisk teori og analyse kan benyttes i undersøkelser av konkurransemyndigheter, kan du lese mer om dette her.

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler