Skipp navigasjon

Vurdering av det samlede tilbudet under straffegjennomføring for personer med rusmiddelproblematikk

  • Rapportnr: OE-rapport 2020-23
  • Tittel: Vurdering av det samlede tilbudet under straffegjennomføring for personer med rusmiddelproblematikk
  • Oppdragsgiver: Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet
  • Utgitt: april 20
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler