Skipp navigasjon

Vakt og beredskapsordninger i de kommunale helse-, omsorgs- og barnevernstjenestene

  • Rapportnr: OE-rapport 2019-9
  • Tittel: Vakt og beredskapsordninger i de kommunale helse-, omsorgs- og barnevernstjenestene
  • Oppdragsgiver: KS
  • Utgitt: februar 19
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler