Skipp navigasjon

Utredning av nye utslippskrav ved offentlige anskaffelser av kjøretøy til veitransport

  • Rapportnr: OE-rapport 2019-51
  • Tittel: Utredning av nye utslippskrav ved offentlige anskaffelser av kjøretøy til veitransport
  • Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet
  • Utgitt: desember 19
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler