Skipp navigasjon

Utredning av kompetansekrav for programrådgivere i introduksjonsprogrammet

  • Rapportnr: 2021-5050-109
  • Tittel: Utredning av kompetansekrav for programrådgivere i introduksjonsprogrammet
  • Oppdragsgiver: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
  • Utgitt: september 21
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler