Skipp navigasjon

Tolkemonitor SPRÅK: Offentlige organers behov for tolketjenester i 2022

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-87
  • Tittel: Tolkemonitor SPRÅK: Offentlige organers behov for tolketjenester i 2022
  • Oppdragsgiver: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
  • Utgitt: juni 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler