Skipp navigasjon

Terskelverdi for bygg- og anleggsanskaffelser: Mulige tiltak og samfunnsøkonomiske virkninger

  • Rapportnr: OE-rapport 2023/25
  • Tittel: Terskelverdi for bygg- og anleggsanskaffelser: Mulige tiltak og samfunnsøkonomiske virkninger
  • Oppdragsgiver: Nærings- og fiskeridepartementet
  • Utgitt: juli 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler