Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomisk vurdering av anbefalinger fra IKT-sikkerhetsutvalget

  • Rapportnr: OE-rapport 2018-37
  • Tittel: Samfunnsøkonomisk vurdering av anbefalinger fra IKT-sikkerhetsutvalget
  • Oppdragsgiver: IKT-sikkerhetsutvalget
  • Utgitt: desember 18
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler