Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomisk nyttevurdering av selvforvaltende universitets- og høyskolebygg

  • Rapportnr: OE-rapport 2019-32
  • Tittel: Samfunnsøkonomisk nyttevurdering av selvforvaltende universitets- og høyskolebygg
  • Oppdragsgiver: Universitetet i Oslo
  • Utgitt: oktober 19
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler