Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen

  • Rapportnr: OE-rapport 2015-10
  • Tittel: Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen
  • Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Utgitt: april 15
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler