Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomisk analyse av EUs tilgjengelighetsdirektiv

  • Rapportnr: OE-rapport 2021-10
  • Tittel: Samfunnsøkonomisk analyse av EUs tilgjengelighetsdirektiv
  • Oppdragsgiver: Kulturdepartementet
  • Utgitt: juni 21
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler