Skipp navigasjon

Oppgavedeling i helse- og omsorgssektoren

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-68
  • Tittel: Oppgavedeling i helse- og omsorgssektoren
  • Oppdragsgiver: Helsepersonellkommisjonen
  • Utgitt: februar 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler