Skipp navigasjon

NAV Arbeidslivssentrenes bidrag til utvikling av partssamarbeid i virksomheter

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-50
  • Tittel: NAV Arbeidslivssentrenes bidrag til utvikling av partssamarbeid i virksomheter
  • Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Utgitt: september 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler