Skipp navigasjon

Mulighetsstudie for VA-sektoren med samfunnsøkonomiske analyser

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-2
  • Tittel: Mulighetsstudie for VA-sektoren med samfunnsøkonomiske analyser
  • Oppdragsgiver: Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet
  • Utgitt: januar 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler