Skipp navigasjon

Kvalitetssikring av kapasitetskartlegging av barnehageplasser i Oslo

  • Rapportnr: 2024-33
  • Tittel: Kvalitetssikring av kapasitetskartlegging av barnehageplasser i Oslo
  • Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ byrådsavdeling for utdanning
  • Utgitt: mai 24
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler