Skipp navigasjon

Kunnskapsinnhenting om elektroniske og internettbaserte løsninger for stemmegivning

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-118
  • Tittel: Kunnskapsinnhenting om elektroniske og internettbaserte løsninger for stemmegivning
  • Oppdragsgiver: Kommunal- og distriktsdepartementet
  • Utgitt: mai 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler