Skipp navigasjon

Konsekvenser av covid-19-situasjonen for tre sektorer i norsk næringsliv

  • Rapportnr: OE-rapport 2020-32
  • Tittel: Konsekvenser av covid-19-situasjonen for tre sektorer i norsk næringsliv
  • Oppdragsgiver: Nærings- og fiskeridepartementet
  • Utgitt: mai 20
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler