Skipp navigasjon

Komparativ analyse av boligomsetning

  • Rapportnr: OE-rapport 2020-41
  • Tittel: Komparativ analyse av boligomsetning
  • Oppdragsgiver: Finansdepartementet
  • Utgitt: juli 20
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler