Skipp navigasjon

Klimahensyn i offentlige anskaffelser der sjøtransport inngår som en del av leveransen

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-84
  • Tittel: Klimahensyn i offentlige anskaffelser der sjøtransport inngår som en del av leveransen
  • Oppdragsgiver: Miljødirektoratet
  • Utgitt: desember 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler