Skipp navigasjon

Kartlegging og vurdering av lokale ordninger for å beholde og rekruttere arbeidskraft i Nord-Norge

  • Rapportnr: OE-rapport 2020-31
  • Tittel: Kartlegging og vurdering av lokale ordninger for å beholde og rekruttere arbeidskraft i Nord-Norge
  • Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Utgitt: mai 20
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler