Skipp navigasjon

Kartlegging av restkapasitet i laboratorier og infrastruktur for testing og pilotering med relevans for helsenæringen

  • Rapportnr: OE-rapport 2020-65
  • Tittel: Kartlegging av restkapasitet i laboratorier og infrastruktur for testing og pilotering med relevans for helsenæringen
  • Oppdragsgiver: Helse- og omsorgsdepartementet
  • Utgitt: desember 20
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler