Skipp navigasjon

Kartlegging av erfaring med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-66
  • Tittel: Kartlegging av erfaring med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus
  • Oppdragsgiver: Spekter, Fagforbundet og Delta
  • Utgitt: oktober 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler