Skipp navigasjon

Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren

  • Rapportnr: OE-rapport 2021-5
  • Tittel: Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren
  • Oppdragsgiver: Nærings- og fiskeridepartementet
  • Utgitt: mars 21
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler