Skipp navigasjon

Hvordan kommuner jobber for å få til velfungerende interkommunale samarbeid

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-98
  • Tittel: Hvordan kommuner jobber for å få til velfungerende interkommunale samarbeid
  • Oppdragsgiver: Kommunal- og distriktsdepartementet
  • Utgitt: desember 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler