Skipp navigasjon

Helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-101
  • Tittel: Helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker
  • Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Utgitt: januar 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler