Skipp navigasjon

Forskningsbasert evaluering av modeller for tilskudd til utstyr i fag- og yrkesopplæringen

  • Rapportnr: OE-rapport 2023-47
  • Tittel: Forskningsbasert evaluering av modeller for tilskudd til utstyr i fag- og yrkesopplæringen
  • Oppdragsgiver: Utdanningsdirektoratet
  • Utgitt: august 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler