Skipp navigasjon

Følgeevaluering av kompetansestrategien for det kommunale barnevernet 2018-2024, Andre statusmåling for tiltaket videreutdanninger

  • Rapportnr: OE-rapport 2020-55
  • Tittel: Følgeevaluering av kompetansestrategien for det kommunale barnevernet 2018-2024, Andre statusmåling for tiltaket videreutdanninger
  • Oppdragsgiver: Norges vassdrags- og energidirektorat
  • Utgitt: november 20
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler