Skipp navigasjon

Finansiering gjennom brukerbetaling i kommunesektoren

  • Rapportnr: OE-rapport 2020-69
  • Tittel: Finansiering gjennom brukerbetaling i kommunesektoren
  • Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Utgitt: desember 20
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler