Skipp navigasjon

Evaluering av Valgdirektoratets tjenester ved valget 2021

  • Rapportnr: OE-rapport 2021-72
  • Tittel: Evaluering av Valgdirektoratets tjenester ved valget 2021
  • Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Utgitt: desember 21
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler