Skipp navigasjon

Evaluering av tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

  • Rapportnr: OE-rapport 2020-25
  • Tittel: Evaluering av tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs
  • Oppdragsgiver: Nærings- og fiskeridepartementet
  • Utgitt: mai 20
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler