Skipp navigasjon

Evaluering av regionale filmsentre og filmfond

  • Rapportnr: OE-rapport 2021-67
  • Tittel: Evaluering av regionale filmsentre og filmfond
  • Oppdragsgiver: Norsk filminstitutt
  • Utgitt: november 21
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler