Skipp navigasjon

Evaluering av kulturnæringssatsingen

  • Rapportnr: OE-rapport 2015-27
  • Tittel: Evaluering av kulturnæringssatsingen
  • Oppdragsgiver: Kulturdepartementet
  • Utgitt: september 15
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler