Skipp navigasjon

Arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesak

  • Rapportnr: OE-rapport 2023-10
  • Tittel: Arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesak
  • Oppdragsgiver: Kommunal- og distriktsdepartementet
  • Utgitt: februar 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler