Skipp navigasjon

Analyse av kostnader knyttet til dagens regulering av illegale rusmidler til eget bruk og håndhevingen av den eksisterende kontrollpolitikken

  • Rapportnr: OE-rapport 2019-40
  • Tittel: Analyse av kostnader knyttet til dagens regulering av illegale rusmidler til eget bruk og håndhevingen av den eksisterende kontrollpolitikken
  • Oppdragsgiver: Helse- og omsorgsdepartementet
  • Utgitt: oktober 19
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler