Skipp navigasjon

Aktivitetshjelpemidler til personer med fysisk funksjonsnedsettelse: Evaluering av stønadsordning for personer over 26 år

  • Rapportnr: OE-rapport 2020-36
  • Tittel: Aktivitetshjelpemidler til personer med fysisk funksjonsnedsettelse: Evaluering av stønadsordning for personer over 26 år
  • Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet
  • Utgitt: juni 20
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler